Del dette

Om denne side

Meningen med denne blog er at dele viden omkring it i undervisningen. Bl.a. omtale af apps til iPad og Apple og PC værktøjer generelt.

Jeg arbejder til dagligt på en specialskole i Københavns Kommune, så fokus er rettet mod dette område, men en del opslag vil forhåbenlig havde bredere interesse.
Målgruppen er andre undervisere og forældre.

Min it-faglige baggrund tæller bl.a. en årelang interesse for og arbejde med DTP/grafisk design både på Mac og PC, uddannelses på Mediekunstskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi, samt er i gang med en Master i IKT og Læring på Aalborg Universitet.

Henrik Grundsted
København efteråret 2012